اس ام اس باحال

ناپلئون میگه حرفی را بزن که بتونی بنویسیش ، چیزی را بنویس که بتونی امضاش کنی و چیزی را امضا کن که بتونی پاش وایستی ، پس دوستت دارم ، امضا !

تصویر تو در وسعت هر پنجره پیداست ، تقصیر دلم نیست تماشای تو زیباست .

عشق را در بی کران ها توان یافتن نسیت ، همانا دوست داشتن را در کران آبی قلب بی کران تو می توانم احساس کنم و این برای من بس است زیرا می دانم دوست داشتن برتر از عشق است .

وقتی خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ، وقتی خواستم ستایش کنم ، گفتند خرافات است ، وقتی خواستم عاشق شوم ، گفتند دروغ است ، وقتی خواستم گریستن ، گفتند دروغ است ، وقتی خواستم خندیدن ، گفتند دیوانه است ، دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم . (دکتر علی شریعتی)

من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد ، نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد ، پس چرا عاشق نباشم .

بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد ، دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم .

/ 0 نظر / 5 بازدید