متن های عاشقانه

ای عزیزترینم تا عمق وجودم دوست دارمت ، اگر مردم نبودم در کنارت به خدا می سپارمت . باور نمی کنم که ناگهان به سادگی آب ، از ساحل سلام دل بر کنم تا لحظه لحظه در دل دریای دور ، امواج بیکران دقایق را پارو زنم . طعم آغوشت را که چشیدم دیگر هیچ گرمایی گرمم نمیکند ! حالا با این زمستان سرد چه کنم … ؟ عشق تنها سهم مرغ عشق نیست ، می توان عاشق شد و گنجشک وار زیست . مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد ، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد . عشق بازیست نه بازی که مرا مات کنی ، نازنینا دل من صفحه ی شطرنج که نیست .عاشقانه هم ترانه یاد من باش ، بی بهانه یاد من باش ، وقت بیداری مهتاب عاشقانه یاد من باش .

/ 0 نظر / 6 بازدید