متن های زیبا

خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم / خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !

یاد تو بهترین آرامش لحظه هام / دوست دارم خاطراتت همیشه باهام .

هیچ تدبیری را ، قدرت تغییر تقدیر نیست .

یادگاری واسه بارون ، آرزوهایی که خاک شد / وقتی رفتی زیبا ، انگار روح از تنم جدا شد .

اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم / میان عشق و زیبایی تو را من دوست دارم .

در این متروکه دنیا که یاری نیست / نشانی از کسی یا از دیاری نیست / به عشقی جز خداوند اعتباری نیست .

عزیزا کاسه ی چشمم سرایت / میون هر دو چشمم جای پایت / از آن ترسم که غافل پا نهی تو / نشیند خار مژگانم به پایت .

/ 0 نظر / 21 بازدید