خرید شارژ مستقیم

قلابت را بدون طعمه بینداز ، اینجا پر از ماهی هاییست که از زندگی سیرند .

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را .

کارگر خسته ای سکه ای از جیب کت کهنه اش درآورد تا صدقه دهد ، ناگهان جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد ، "صدقه عمر را زیاد می کند" .

خدایا گر تو درد عاشقی را میکشیدی / تو هم زجر جدایی را به تلخی میچشیدی / اگر چون من به مرگ آرزویت میرسیدی / پشیمان میشدی از این که عشق را آفریدی .

اینجا رادیو "دل" است ، صدای مرا از عمق "قلبم" میشنوید ، این یک اس ام اس نیست ، یک احساس پاک است .

تو آنی آنکه بی تابی همیشه / منم تشنه و تو آبی همیشه / برای مستی روح دل من / مثال ساغر نابی همیشه .

روی ماهت گر ز چشم بی قرارم غایب است / یاد زیبایت همیشه در دل من زنده است .

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده …
یادش بخیر
دلم واسه اون همه بیخیالی لک زده

/ 0 نظر / 9 بازدید