جوک خنده دار

بعضی از این پشه ها قیافشون اینقدر مظلومه که آدم میخواد خودش رگشو پیدا کنه بزاره تو دهنشون !

ناگهان …
از تصور آنکه دلت برایم تنگ شده باشد …
دلم ضعف می رود !
چه آرزویی بالاتر از آنکه تو به من وابسته شده باشی ؟

امواج زندگی را بپذیر …
حتی اگر گاهی تو را به قعر دریا ببرند ، آن ماهی که آسوده بر سطح آب میبینی ، مرده است

او راحت از من گذشت
اگر خدا هم از او راحت بگذرد
قیامت را “من” بپا میکنم

شورای امنیت سازمان ملل
“جوراب حیف نون” را در لیست سلاحهای کشتار جمعی قرار داد !

/ 0 نظر / 6 بازدید