شب بخیر

تمنا دارم از اسمان :اگرحتی قطره ای از خوشبختی بارید برای توباشد
دوستانه


آرزو به دلمون موند یکی صب جمعه با این جمله بیدارمون کنه:
عزیزم پاشو شیر موزتو بخور، توش گردو ریختم!اغوش تو که باشد, خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام...


کنارم بمان...
می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند...!!!
شبت رویایی "نفسم"
شب بخیر

/ 0 نظر / 5 بازدید