قبوض گاز و تلفن

موفقیت نتیجه سه عبارت است 1- تجربه دیروز 2-استفاده امروز 3-امید به فردا ��ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم 1- حسرت دیروز 2- اتلاف امروز 3- ترس از فردا ��در حالی که آفریدگار مهربان گذشته را عفو امروز را مدد و فردا را کفایت می کند

پرداخت اینترنتی قبوض

دلم میخواهد بنشینم و زار زار گریه کنم ؛ به یاد روزهایی که قاه قاه میخندیدیم

نحوه پرداخت قبض

نگو که خیسی این شیشه رد پای تو نیست نسیم کیست وزیده ، اگر هوای تو نیست؟ نگاه توست که جامانده لای دفتر من که گفته این غزلِ خسته ، آشنای تو نیست؟ هنوز جای قدم هات روی چشمم هست نگو که خیسی این شیشه رد پای تو نیست

پرداخت قبض آب

تومثل یک حس کهن زیبایی گاهی بی حددلنشین میشوی آنگاه ک یادت مثل بوی بهارنارنج میپیچددراردیبهشت خیالم انگارواژه ها ب خاطرتوصورتی ب تن میکنند نمیدانم چیست ک اینگونه زیبادرتمام توتنیده امامثل غروبی درپس باران پرستیدنیست کاش گرفتارهیچ شب تاری نشوداین غروب

قبوض گاز و تلفن

این منم! اهل لنزای رنگی نیستم چون چشمام← فابریک →خوشکله! کفشای پاشنه بلند تو خیابونا نمیپوشم چون قدم← ایرادی → نداره! تیپ خفن! و موی بلوند! و عشوه بیجا ندارم چون← عقده →خاطرخواه ندارم! بین پسرا شاخ و معروف نیستم چون در← حدم →نیستن!

قبض همراه اول

حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده به خاطر خودت هم که شده آن نگاه ها را غلاف کن !

/ 0 نظر / 11 بازدید