متن و دلنوشته عاشقانه

به سلامتی حسودایی که نتونستن مارو ببینن
به سلامتی چاپلوسهایی که غرورشونه واسه منافعشون شکستن
به سلامتی نامردایی که چنان ضربه ای به ما زدند که ما باور نکردیم
به سلامتی ماکه مردی کردیم ونامردی دیدیم
به سلامتی ماییکه تا نمیریم واسه کسی مهم نمیشیم

شاید بشه با هر کسی خندید
ولی!!!
فقط در آغوش یک نفرمیشه گریه کرد...!

یه عکس یادگاری که خودت هم نداری
شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام.......

زندگی جیره مختصری است...
مثل یک فنجان چای...
وکنارش عش ق است...
مثل یک حب ه قند...
زندگی را با عشق، نوش جان باید کرد...
سهراب سپهری

به سلامتی همه ی شماهایی که تنهاین عین خودم
دل شکسته این عین خودم حال حوصله کاری ندارین
اومدین توتاریکی اتاقتون دستتونو گذاشتین زیر چونتون
درد دلارو میخونیین سلامتیارو میخونیین ومیگین اآاآااااااه ه ه...

گاه یک سنجآقک، به تو دل می بندد...
❀ و تو هر روز سحر، می نشینی لب حوض،
❀ تا بیآید از راه...
❀ از خم پیچک نیلوفر ها؛
❀ روی موهآی سرت بنشیند...
❀ یآ که از قطره ی آب کف دستت بخورد...
❀ گآه یک سنجاقک؛
❀ همه معنی یک زندگی است...

به جای پاک کردن اشک هایتان
آنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید!
اینقدر خودت رو اذیت نکن
اونی که بودنت رو قدر ندونست لایق حضور در فکرتم نیست

/ 0 نظر / 11 بازدید