جملات زیبا

تو نیستی و روزامو گم میکنم، قدم میزنم رامو گم میکنم. تو نیستی و این شهر زندونمه، هنوز شال تو گرمیه شونمه. نمیخوام کسی از غمت کم کنه، نمیخوام کسی جز تو درکم کنه. تو نیستی هواتو نفس می کشم. از این زندگی بی تو دست می کشم. فراموش کن کسی که هرگز به دست نمیاد.. به دست بیار کسی که هرگز نمیره از یاد... یکی از معضلات زندگیم اینه که نمیتونم به کسی که درس میخونه بفهمونم که: آقا هرکی که درسو با صدای بلند تر بخوونه، درس بیشتر تو مغزش نمیره.! اما مگه کسی گوش میده! متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد نمی دونی چه لذتی داره وقتی کودکتون رومیبجملات زیبارید حموم و دونفری میرین زیردوش آب. یه بدن نرم وکوچیک که محکم شما روچسبیده و آب میریزه رو سرش وموهاش آویزن میشه و مژه هاش خیس میشه و تند تند پلک میزنه و آب رو قورت میده. در اون لحظه فقط بایدازاین فرشته کوچولو لذت برد. متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد .................. وقتی تو دلت یه هدف باشه کل دنیا میتونه تو دستای تو جا شه.......................... ((اینم اهمیت هدف داشتن در زندگی))متن های زیبا

/ 0 نظر / 6 بازدید