اس ام اس عاشقانه

هنوز "قلبم" به عشق کسانی می تپد که روزی با آنها بر سر سفره روزگار "نان وفاداری" و "نمک معرفت" خوردم، پس یاد می کنم از "دوستانم" تابدانند اگر "نان ونمک" نیست ما هنوز "وفاداریم" شاد باش، پولی داری همین جا خرج کن کمک کن، کفن که جیب نداره؛ آخرش جای من، جای تو، جای همه اونجاست.

سری جدید اس ام اس عاشقانه سال 93

ماهیان ازآشوب دریا به خدا شکایت بردند دریاآرام شد و آنها صید تورصیادان شدند... عشق و عاشقی آشوب های زندگی حکمت خداست.... از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام... کودکی را دیدم گریه میکرد و میگفت کسی بامن بازی نمی کند ته دلم گفتم تو بزرگ شو ببین که چه بازی هایی روزگار با دلت می کند

پیامک های زیبا و اس ام اس های جدید

چادر بر سر قلبم کرده ام و آن را به سوی تو فرستادم نکند او را بیازاری حداقل احترام چادرش را نگه دار

/ 0 نظر / 4 بازدید