خرید اینترنتی شارژ

من شعر سکوتم را در گوش تو خواهم خواند ، شبهای بلندم را با یاد تو خواهم ماند ، من ریشه ی عشقم را در قلب تو خواهم کاشت ، آن صحبت اول را در خاطره خواهم داشت .. خستگی من از رودها نیست ، خستگی من از ماهی هایی است که به زیبایی دریاها نمی اندیشند ، پس ای دوست زیبانگر باش ! شمع سوزان توام اینگونه خاموشم مکن ، از کنارت رفته ام اما فراموشم مکن . بهت نمیگم تو دلمی چون دل من پر از غمه ، بهت نمیگم تو گلمی چون عمر گل کمه ، بهت نمیگم تو چشممی چون که برات خیلی کمه ، بهت میگم تو اونی که تو دنیا مثل تو کمه . هرگاه از غروب عاطفه های مردم خسته شدی قلبی را یاد کن که برای تو می تپد . خرید شارژ همراه اول کاش برمیگشتم به کودکی چهره به چهره میشدم با او با کسی که بافت و پشت کوه انداخت زنجیر ناقص سرنوشتم را … من اگر عشق به دادم نرسد می شکنم ، زیر این چرخ کبود ، زیر این سلطه ی سنگین سکوت ، اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم .

/ 0 نظر / 6 بازدید