خرید شارژ ایرانسل

کاش معشوقه ز عاشق طلب جان می کرد ، تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی . نترسم که با دیگری خو کنی ، تو با من چه کردی که با او کنی ؟ تو این دنیا تو این عالم ، میون این همه آدم ، ببین من دل به کی دادم ، به اون کس که نمیخوادم ، دلم شیشه دلش سنگه ، واسه سنگه دلم تنگه . به یادت هستم بی هیچ بهانه ای ، شاید دوست داشتن همین باشد ! درون قلب من نام تو پیداست ، زبانت چون گلی خوش رنگ و زیباست ، مشو غمگین اگر از هم جداییم ، که بی مهری همیشه کار دنیاست . در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن بیش از نیاز به نان است . خرید شارژ ایرانسل عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه گذاشن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاری است . پرسید : دوستم داری ؟ گفتم آره ، گفت چقدر ؟ گفتم از اینجا تا خدا ، اشک تو چشاش جمع شد و گفت : مگه نگفتی که خدا از همه چیز به ما نزدیک تره ! به هم رسیدن آغاز است ، با هم ماندن پیشرفت و با هم کار کردن کامیابی

/ 0 نظر / 9 بازدید